Структура за темами

 • Анотація

  Навчальний предмет «Захист України» вивчається на підставі діючого законодавства та навчальної програми  "Захист України. Рівень стандарту" для 10-11 класів закладів середньої освіти , затвердженої наказом Міністерства  освіти і науки України від 04.11.2020 року № 1377 з врахуванням фізичного здоров’я учнів та особливостей навчального процесу у коледжі.

  Метою навчального предмета «Захист України" є формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту  України та системного уявлення про  військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання.

  Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

  - підготовка учнівської молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

  - ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту України, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;

  - набуття знань про задачі Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості; засвоєння основ захисту України, цивільного захисту, основ медичних знань; здійснення психологічної підготовки молоді до захисту України;

  - підготовка учнів до захисту України, професійної орієнтації молоді, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством.

  Учні мають знати:

  - розділи програми ЗУ та правила поведінки учнів на заняттях, заходи безпеки, порядок оцінювання знань і навичок учнів;

  Учні повинні вміти:

  Морально готувати себе до виконання конституційного обов’язку – захисту України.

  Учні повинні засвоїти терміни і поняття:

  військова служба, військова термінологія, заходи безпеки,  військові статути, правила поведінки.

  Стрільба з автомата (малокаліберної гвинтівки) проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону (командиром військової частини, начальником вищого військового навчального закладу), органом управління освітою і керівником навчального закладу (при наявності  у учнів приписних свідоцтв допризивника).

  Стрільба з  пневматичної гвинтівки проводиться в тирах відповідно до розкладу навчальних занять.

  Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист України» в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів є урок та практичне заняття, що проводиться вчителем згідно з календарно-тематичним плануванням та навчальним планом, складеними відповідно до навчальної програми.

  Обов’язкова форма одягу для вчителя (викладача), під час проведення занять з предмету «Захист України» – військова форма Збройних Сил України.