3. Створення завдань

Перегляньте це відео та ознайомтеся з Інструкцією щодо створення і використання завдань. Керуючись нею, у кожному курсі, який Ви викладаєте:

 1.  Створіть окремий елемент курсу Завдання для кожної роботи, яку (згідно з робочою програмою дисципліни) повинен виконати кожний студент. Тобто кожній лабораторній чи контрольній роботі, реферату тощо у вашому курсі має відповідати  окремий елемент курсу Завдання, що міститиме оцінки за зазначену роботу, і в якому зберігатимуться виконані і надіслані студентами контрольні, протоколи лабораторних, реферати тощо.
  Навіть якщо студент нічого не присилає на перевірку, а одержує оцінку в результаті усного спілкування з викладачем, то місцем зберігання цієї оцінки має бути саме елемент курсу Завдання.
 2. Параметри завдання рекомендується заповнювати так:
  • Назва завдання - має бути короткою, оскільки колонки в журналі оцінок доволі вузькі. Щоб відмінна частина назви (наприклад номер) був видимим, його краще розмістити попереду, наприклад: 2 контрольна, 4 лабораторна тощо.
  • Опис завдання - роз'яснює студентам, що і як він має виконати і в якому вигляді надіслати на перевірку. Якщо все це вже викладено, наприклад, в методичних вказівках, то достатньо зробити посилання на них.
  • Останній термін здачі треба заповнити. Тоді ця дата буде відмічена у календарі студентів і вони одержуватимуть нагадування про наближення часу здачі роботи.
  • Типи відправлень - вказати, що Вам має надіслати студент: просто текст, файл, чи кілька файлів, а може й нічого не надсилати.
  • Типи заворотного зв'язку - відмітьте коментар відгуку, щоб при потребі пояснити студенту за що Ви ставите таку оцінку, що треба переробити для її  підвищення тощо.
  • Сповіщення - вказати, чи треба надсилати повідомлення електронною поштою: викладачу - про надходження робіт на перевірку, і студентам - що їхні роботи вже оцінені викладачем.
  • Оцінювання - оберіть шкалу, за якою Вам зручно оцінювати цю роботу, а не скільки балів вона додає студенту. Важливість робіт краще врахувати в журналі оцінок відповідними ваговими коефіцієнтами.
 3. Коли необхідна кількість завдань буде створена у всіх дисциплінах, які Ви викладаєте, і хоча б у частині завдань студентам будуть виставлені оцінки, повідомте про це свого кафедрального менеджера, надіславши посилання на курси, які Ви викладаєте, і завдання, в яких (хоча б частково) студентам вже виставлені оцінки.