Завдання 3. Розміщення матеріалів для семінарів/практичних занять, лабораторних робіт

Шановні колеги!

Виконання цього завдання передбачає розміщення Вами у власному курсі для семінарів/практичних занять, лабораторних робіт, які оформлені через діяльність "ЗАВДАННЯ". Кількість завдань повинна відповідати Робочій програмі дисципліни, від цього залежать бали, які виставляються за це завдання.

Після того, як Ви виконали це завдання, потрібно скинути сюди посилання на Ваш курс. 

Згідно критеріїв, за це завдання Ви отримуєте 0-15 балів.