Завдання:

1. На основі здобутих знань провести експертизу наукової, історикокультурної та практичної цінності документів вашого сімейного архіву. 2. Результати практичного завдання оформити у довільній формі викладу матеріалу. 3. Практичне завдання виконується індивідуально кожним здобувачем вищої освіти.