Як реалізується цей проект?

За результатами 2019/20 навчального року лише третина розміщених на сайті курсів придатні для проведення занять у дистанційному режимі, оскільки мають зарахованих на курс студентів і містять завдання, за виконання яких їм можуть виставлятися оцінки.

Мета проекту, що реалізується в університеті "Україна" впродовж 2020/21 н.р., - навчити всіх викладачів працювати зі своїми студентами через сайт і довести практично до 100% кількість курсів, придатних для проведення занять у дистанційному режимі.

Проект розділяється на етапи, кожний з яких передбачає навчання викладачів певним технологіям, за результатами якого вони виконують завдання з розміщення в курсах, які вони викладають, відповідні електронні освітні ресурси.

Для виконання цієї задачі використовується описана нижче трирівнева ієрархічна організація процесу навчання викладачів і контролю за ходом робіт з наповнення і використання розміщених на сайті курсів.


На кожному етапі адміністратор сайту проводить заняття з факультетськими відповідальними та оцінює результати виконання ними відповідного завдання.

Після цього факультетські відповідальні проводять таке саме саме заняття з кафедральними і оцінюють виконання ними цього ж завдання.

Далі кафедральні відповідальні проводять те саме заняття з викладачами своєї кафедри і оцінюють виконання ними цього ж завдання.

Результатом виконання завдання кожним викладачем стає розміщення відповідного виду електронних освітніх ресурсів у всіх курсах, які він викладає. Позитивна оцінка за завдання підтверджує факт його виконання і є основним елементом обліку робіт у цьому проекті.

До наступного етапу переходять після підведення підсумків виконання попереднього в масштабі всього університету.

Остання версія: неділя, 2 серпень 2020, 16:54