Графік опитування 2022-2023 навчальний рік

Додаток 1

ГРАФІК ОПИТУВАНЬ

на 2022-2023 н.р.

№ з/п

Тема дослідження

Назва

Дати проведення

2022-2023

Аудиторія

Посилання на анкету

1

Оцінювання якості освітньої програми

Освітня програма очима здобувачів вищої освіти

Січень - лютий 2023

студенти

https://forms.gle/oUuAS8AY5Qqemj436

2

Освітня програма очима випускників

випускники

https://forms.gle/Wc5BBd8LVgbkR5BcA

3

Освітня програма очима роботодавців

роботодавці

https://forms.gle/GCi9h1MB8gyfKBAn8

4

Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу

викладачі

https://forms.gle/Mhwa5qdMf6c1aDFW7

5

Визначення професійної орієнтованості і конкурентоздатності випускників університету на ринку праці, залежності успішності працевлаштування від якості освіти

Працевлаштування очима випускників

Листопад 2022

випускники

https://forms.gle/7WRJZdsGDVZeuMxh9

6

Визначення конкурентоздатності випускників університету на ринку праці

Працевлаштування очима роботодавців

Листопад 2022

роботодавці

https://forms.gle/6jPZrwx793PNVkkX7

7

Оцінювання професіоналізму науково-педагогічних працівників і якості курсу

Курс дисципліни очима студентів

Грудень 2022

Квітень 2023

студенти

https://forms.gle/wLaPrhbEQo8DwYEi8

8

З’ясування рівня поінформованості та ставлення до системи запобігання плагіату

Опитування стосовно системи запобігання плагіату

Травень 2023

студенти

https://forms.gle/xd1qw2J7vPFyj6SeA

9

викладачі

10

Оцінювання рівня задоволеності якістю освітніх послуг і середовища

Університет очима студентів

Березень – квітень 2023

студенти

https://forms.gle/pun15vHpXbkFmdHU7

11

Маркетингове дослідження поведінки споживачів освітніх послуг університету

Опитування споживачів освітніх послуг

Листопад – грудень 2022

студенти

https://forms.gle/zTVhRYuHNNuSdfuQ6

12

Оцінювання обізнаності учасників освітнього процесу щодо принципів та особливостей організації дуальної форми навчання

Дуальна форма здобуття освіти

Лютий 2023

студенти, викладачі, співробітники

https://forms.gle/s3yunkSUaxRQVnH99

13

Оцінювання учасниками освітнього процесу елементів супроводу виховання та навчання студентів із особливими освітніми потребами і рівня розвиненості інклюзивного середовища

Інклюзивна освіта

Квітень – травень 2023

студенти

https://forms.gle/thoRPKjrdxMGE1kd8

14

Опитування старост груп у рамках конкурсу на звання «кращого старости академічної групи»

Кращий староста академічної групи

Березень 2023

старости груп

https://forms.gle/fUk9FBpUeGFNkEL29

15

Оцінювання рівня адаптації студентів першого курсу до умов навчання в університеті

Адаптація першокурсників

Грудень 2022

студенти-першокурсники

https://forms.gle/i2wJrCpEQRAutMjXA

16

Моніторинг якості навчання англійської мови

Моніторинг якості навчання англійської мови

Березень – квітень 2023

студенти перших курсів (І-ІІ)

студенти старших курсів

https://forms.gle/eYqMMUVZzkPpjKbp9

17

Визначення задоволеності студентів-іноземців послугами Університету

Анкетування студентів-іноземців

Грудень 2022

Квітень 2023

студенти-іноземці

https://forms.gle/M68QYhVKQQZXSbtW6

18

Оцінювання діяльності викладача завідувачем кафедри за поточний н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС

Травень 2023

завідувач кафедри/голова циклової комісії, на якій у штаті, завідувач кафедри/голова циклової комісії, яку обслуговує або працює за внутрішнім сумісництвом

https://forms.gle/T3X5ncFM93jdDmBm7

19

Оцінювання діяльності викладача колегами за поточний н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС

Травень 2023

колеги

https://forms.gle/A4KaSEmS3UabrdkW6

20

Оцінювання діяльності викладача здобувачами вищої освіти за поточний н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС

Травень 2023

здобувачі освіти

https://forms.gle/YcEtdyYdBir8r76C6

21

Оцінювання ефективності дистанційної форми навчання

Дистанційна форма навчання

Грудень 2022

Квітень 2023

студенти

здобувачі

адміністрація

https://forms.gle/a9jgvtouAHUYJd5q7

22

Опитування із проблем насильства та цькування (булінгу) в освітньому середовищі

Що ми знаємо про булінг і як розуміємо цю проблему

Листопад - грудень 2022

науково-педагогічні та педагогічні працівники

https://forms.gle/uWuUiXoJe8VBRZn8A

23

здобувачі освіти

https://forms.gle/e8oUkRc5U3MjBQc56

24

Оцінювання професіоналізму науково-педагогічних працівників і якості курсу

Курс навчальної дисципліни очима здобувачів освіти з інвалідністю

Листопад 2022 – червень 2023

здобувачі освіти з інвалідністю

https://forms.gle/bQerqmpDdEHfHovS6

25

Оцінювання якості освітньої програми

Освітня програма очима випускників з інвалідністю

Січень - лютий 2023

випускників з інвалідністю

https://forms.gle/8E8Ki97fyJh9mZAYA

26

Освітня програма очима здобувачів освіти з інвалідністю

 

здобувачі освіти з інвалідністю

https://forms.gle/YvPdmaummM7aMenX7

27

Працевлаштування очима випускників з інвалідністю

випускників з інвалідністю

https://forms.gle/d8xpakzJb4ojRGXd9

 

 

Виконавець:

Начальник відділу методичної роботи

Баула В.М. (067-465-69-88)

 


Остання версія: середа, 1 березень 2023, 11:58