Про тестові питання, тести і категорії тестових питань

В системі Moodle тестом називається діяльність, в якій студентам пропонується дати відповідь на ряд тестових питань. Лише відповіді на питання типу Есе перевіряються й оцінюються викладачем вручну. Відповіді на питання усіх інших типів перевіряються й оцінюються комп'ютером автоматично, що дозволяє звільнити викладача від рутинної праці.

Відповіді кожного студента і одержані ним оцінки зберігаються в базі даних, де вони піддаються відповідній статистичній обробці. Це дозволяє оцінити не тільки знання кожного окремого студента, а й те, як група в цілому засвоїла ті чи інші розділи навчальної дисципліни, а також якість самих тестових питань.

Існує багато простих програм, де тестові питання вводиться безпосередньо в тест. На відміну від них, у Moodle реалізований гнучкіший механізм створення тестів, згідно з яким усі питання зберігаються у Банку тестових питань, а тести містять лише посилання на них.

Перевага такого підходу полягає в тому, що описане раз тестове питання можна включити до складу багатьох тестів, і якщо викладач внесе до питання зміни, то ці зміни будуть відображені в усіх тестах усіх дисциплін, які містять посилання на вказане питання. Отже викладачі споріднених дисциплін мають змогу спільно створювати і використовувати тестові питання.

Звісно, викладачеві було б незручно працювати з одним спільним списком тестових питань. Тому їх прийнято поділяти на групи, що називаються категоріями. Тестові питання розміщуються в категоріях так само, як файли розміщуються в папках. Як і папки, категорії можуть мати ієрархічну структуру - одна категорія може бути вкладена в іншу.

Найчастіше поділ питань на категорії здійснюється за тематичною ознакою. Наприклад, до категорії включають тестові питання, що контролюють знання з певного розділу дисципліни.

Ще один резон для виділення групи питань у окрему категорію полягає у використанні механізму випадкового вибору питань, коли питання з категорії вибраються випадковим чином, як карти з колоди. В результаті кожний студент у кожній спробі одержує інший набір тестових питань. Це зменшує можливість списування і сприяє об'єктивнішій оцінці знань студентів. Чим більше питань містить категорія, з якої здійснюється випадковий вибір, тим менше шансів у тих, хто пробує підмінити вивчення предмету банальним заучуванням відповідей на тестові питання.

Далі ми розглянемо, як створювати категорії тестових питань, як вводити чи імпортувати до них тестові питання, як створювати тести і задавати параметри їх виконання та як переглядати і аналізувати результати виконання тестів.

En son değiştirme: Pazartesi, 7 Eylül 2020, 2:21 ÖS