осінній семестр: لا
весняний семестр: لا
осінній семестр: لا
весняний семестр: لا
осінній семестр: لا
весняний семестр: لا
осінній семестр: لا
весняний семестр: لا