МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології» є формування знань та вмінь щодо використання сучасних інформаційних технологій в навчанні та в майбутній професійній діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні технології» є оволодіння сучасними програмними продуктами зі збирання, оформлення, обробки та збереження інформації (зокрема, побудова графіків, діаграм, тобто ілюстративного матеріалу, що завжди прекрасно допомагає донести власну чи об'єктивну думку) для подальшого застосування, як в навчальному процесі, так і у професійній діяльності юриста. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: - принципи будови та роботи персональних комп’ютерів (ПК); - правила техніки безпеки при роботі з ПК; - основні можливості операційних систем та сервісного програмного забезпечення ПК; - основні принципи функціонування текстових та табличних процесорів; - засоби пошуку, зберігання та обробки великих об’ємів інформації у базах даних; 

вміти: - використовувати засоби інтерфейсу користувача операційних систем Window’XP/7/10, основних сервісних програм для роботи з комп’ютером; - створювати, редагувати та зберігати електронні документи з використанням текстового процесора MS Word’2007 (2010) та табличного процесора MS Excel’2007 (2010), створювати та працювати з базами даних в середовищі MS Access’2007 (2010).

1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні