Мета та завдання: головною метою викладання курсу вищої математики є розвиток математичного та логічного мислення студентів, їх підготовка до вивчення спеціальних дисциплін і самостійної роботи над науковою та науково- технічною літературою, засвоєння основних понять, ідей та методів сучасної математики, уміння їх використовувати при розв’язуванні конкретних задач.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни: у результаті вивчення курсу студент
-засвоює основні ідеї лінійної алгебри і класичного математичного аналізу,
-вчиться володіти навичками математичного дослідження прикладних задач (формулювання реальної проблеми у вигляді математичної задачі і вибір оптимального методу її розв’язування;
- самостійно розбиратися у математичному апараті спеціальної літератури).

1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні