Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують знання та навички, зокрема щодо історії, теорії, методології соціології; закономірностей і тенденцій функціонування і розвитку суспільних інститутів і процесів; вироблення вміння організації соціологічних досліджень; з’ясування ролі соціальних явищ та процесів; набуття навичок соціальної діяльності та поведінки; аналізування поточних подій та процесів, спеціальної літератури та періодичних й інтернет-видань; розробки соціальних проектів.


1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні