НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ «Вища математика»
1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні