Методичні рекомендації до виконання та захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт  здобувачів освіти з галузі знань „Управління та адміністрування” спеціальності 073  „Менеджмент”

1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні