Спеціальність 072 "фінаси, банківська справа, срахування та фондовий ринок"

Вступ 2023
Термін навчання 1 рік та 10 міс.
Денна форма навчання
1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні