Мета – головна мета вивчення дисципліни полягає у формуванні в майбутніх менеджерів фундаментальних знань і освоєнні концептуальних основ обліку та аудиту як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.

1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні