Мета: надання знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Завдання: вивчення теорії методологічних засад засвоєння практичних навичок управління підприємством   у конкурентному середовищі, формуванні вмінь  ефективного використання ресурсного та виробничо-господарського потенціалу, забезпеченні розширеного  самовідтворення  на основі інвестиційно-інноваційної  моделі розвитку.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: політична економія, статистика, підприємництво, бухгалтерський облік, фінанси підприємств, економічний аналіз, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансовий аналіз.


1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні