Предметом дисципліни є операції оброблення економічної інформації в економіко-організаційних системах і система, що використовують фінансові інструменти в своїй діяльності, зокрема технології та інструментальні засоби їх реалізації. Предмет навчальної дисципліни – система засобів автоматизації обробки й використання економічної інформації (згідно ОПП), а саме: Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою; Економічна інформація і засоби її формального опису; Інформаційні технології оброблення економічної інформації. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації Організаційно-методичні основи створення і функціонування ІС у фінансах. Автоматизовані системи фінансових розрахунків Автоматизація оброблення інформації в податковій сфері Автоматизація оброблення інформації в АІС Держказначейства України Автоматизація оброблення інформації у страховій сфері Автоматизація оброблення інформації підприємств та комерційних структур Інформатизація фінансового ринку Автоматизація оброблення інформації в банківській діяльності Міжнародна електронна мережа розрахунків SWIFT
1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні