Тема Найменування Опис
URL Відеоконсультації для менеджерів
Консультації проводяся щодня на вимогу факультетських менеджерів.
Якщо Ви потребуєте консультації, напишіть про це у форумі "Питання до адміністратора"
Вебсторінка Як реалізується цей проект?
URL Про ролі на сайті Moodle
URL Список факультетських менеджерів
1. Створення ієрархії менеджерів сайту URL Як створити підкатегорію і призначити її менеджера
Файл Як направляти завдання на перевірку і оцінювати їх
Файл Як факультетський менеджер надає повноваження кафедральним
Файл Як заповнити контингент кафедральних менеджерів
Файл Як надати права декану
Вебсторінка Вирішення проблемних ситуацій при зарахуванні користувачів
2. Створення курсів URL Як створити порожній курс
Файл Бекап шаблону курсу
Вебсторінка Куди завантажити бекап шаблону курсу
URL Як відновити курс із бекапу
URL Як швидко створити багато курсів (порожніх чи за шаблоном)
URL Як призначити на курс викладача
URL Як записати студентів на курс
URL Як синхронізувати групу в курсі з контингентом академічної групи
URL Створення і використання субкурсів
Файл Як кафедральний відповідальний надає повноваження завідувачу кафедри
Файл Як кафедральний відповідальний надає повноваження викладачам
Файл Як кафедральний відповідальний редагує список дисциплін кафедри
Файл Як оновити назви службових курсів
Файл Як налаштувати журнал оцінок службового курсу
Файл Як записати студентів на курс способом Мета-курс
Файл Як заповнити таблицю для створення облікових записів студентів
Файл Як розмістити в службовому курсі академічної групи розклад її занять з посиланнями на курси сайту
URL Додаткові права менеджерам для роботи з іншими структурними підрозділами
URL Як очистити курс пред початком нового навчального року
4. Використання сервісів відеоконференцій (Zoom тощо) URL Як користуватися сервісом відеоконференцзв'язку Zoom