Питання до адміністратора сайту

Новий звіт і подальша робота

Новий звіт і подальша робота

Автор Щербина Олександр Андрійович -
Number of replies: 0

Шановні колеги!
Як відзначалося під час останньої наради, ближчим часом основна увага буде приділена тому, щоб на сайті виставлялися оцінки студентам. Для полегшення вашої роботи, у звіт від 17 квітня, що додається до цього повідомлення, є нова колонка (виділена червоним) яка показує скільки студентів у цьому курсі мають хоч якісь оцінки. Відсутність оцінки означає, що або студент не навчається, або викладач не виконує своїх обов'язків щодо оцінювання студентів.

За даними останнього звіту, у більшості курсів оцінки студентам не ставляться взагалі, а не деякі курси взагалі студенти навіть не записані. Цю ситуацію треба швиденько поправити. Перевірте, чи всі менеджери виконали таку роботу:

  1. Записати студентів на всі службові курси, виконавши Завдання 2.
  2. Записати студентів на всі курси навчальних дисциплін за допомогою мета-курсів. (див. завдання 2).
  3. Розмістити у службових курсах субкурси всіх дисциплін, які вивчають студенти даної академічної групи, щоб імортувати сюди підсумкові оцінки з навчальних дисциплін.
  4. Перевірити, щоб субкурси в журналі оцінок були розділені на 2 семестри, як це було показано на останній нараді.
Також треба перевірити, чи створили викладачі в курсах своїх навчальних дисциплін відповідну кількість завдань, чи виставляють у них оцінки, і чи правильно налаштований їхніх курсах журнал оцінок для розрахунку підсумкової оцінки за курс на основі поточних оцінок.

Також звертаю вашу увагу на те, що оцінки за дисципліну має виставляти тільки викладач. У менеджера нема таких прав. Менеджер має навчити викладача це робити і оцінити цю роботу кожного викладача через завдання 3 у курсі "Інструкція для викладачів".

Бажаю успіхів!