Менеджер підкатегорії Заіка В.М. https://vo.uu.edu.ua/user/profile.php?id=13434

Заступник завідувача кафедри Бацман О.С.