Завдання

Тема Завдання Останній термін здачі Подання відповіді Оцінювання
Випускове завдання субота, 20 серпень 2022, 01:00 -
Завдання 1. Розміщення РНПД та силабусу дисципліни у власному навчальному курсі на Moodle - -
Завдання 2. Розміщення лекційного матеріалу (опорний конспект лекцій; авторський навчальний посібник; лекції по темах; лекції-презентації; запис лекцій) - -
Завдання 3. Розміщення матеріалів для семінарів/практичних занять, лабораторних робіт - -
Завдання 4. Розміщення методичних вказівок та/або опису для виконання практичних занять, лабораторних робіт - -
Завдання 5. Розміщення та наповнення підсумкового тесту, проміжних модульних контрольних робіт різних типів - -
Завдання 6. Розміщення посилання на лекцію ZOOM/Google meet у навчальному курсі через діяльність типу "URL" - -
Завдання 7. Розміщення питань до заліку/іспиту та завдань для студентів заочної форми навчання - -
Завдання 8. Розміщення діяльності типу "ВІДВІДУВАННЯ" - -
Завдання 9. Розміщення літератури - -