Завдання 1. Розміщення РНПД та силабусу дисципліни у власному навчальному курсі на Moodle

Шановні колеги!
У це завдання Ви маєте розмістити посилання на курс, коли у ньому буде розміщено актуальну робочу навчальну програму та силабус дисципліни, яку Ви обрали для оцінювання.
Згідно критеріїв, за це завдання Ви отримуєте:
- за розміщення РНПД дисципліни - 0-10 балів;
- за розміщення силабусу дисципліни - 0-10 балів.
Максимальна кількість балів за це завдання - 20 балів.