Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН №466 від 25.04.13