Завдання

Тема Завдання Останній термін здачі Подання відповіді Оцінювання
1. Створення ієрархії менеджерів сайту 1 завдання. Створити ієрархію менеджерів сайту Thursday, 20 August 2020, 12:45 -
1а завдання. Заповнити контингент, навчити і проконтролювати кафедральних менеджерів Friday, 28 August 2020, 12:45 -
2. Створення курсів 2 завдання. Створити на сайті всі курси, що вивчаються в цьому семестрі, й призначити на них викладачів і студентів Friday, 4 September 2020, 22:36 -
2а завдання. Заповнити таблицю для створення облікових записів студентів Sunday, 6 September 2020, 12:45 -
2б завдання. Розмістити в службових курсах розклади занять з посиланнями на курси дисциплін Sunday, 6 September 2020, 12:45 -
2в завдання. Створити на сайті кафедральні сторінки Thursday, 26 November 2020, 12:45 -
3. Наповнення курсів інформаційними ресурсами 1. Завдання з наповнення курсів інформаційними ресурсами Monday, 14 September 2020, 15:12 -
4. Використання сервісів відеоконференцій (Zoom тощо) 2. Завдання зі створення посилань на відеоконференції для читання лекцій і проведення консультацій Monday, 14 September 2020, 15:12 -
5. Створення завдань і налаштування журналу оцінок 3. Створення завдань Friday, 30 October 2020, 15:12 -